Pentru neam

dgradinae Maica Teodosia (Zorica Laţcu)

Rugăciunea mea întreagă, tămâiere-n ceas de seară
Şi jertfirea bucuriei şi-a durerilor mereu,
Să se-nalţe către Tine, ca un fum de smirnă rară
Pentru neamul meu, Stăpână, numai pentru neamul meu.

Când lăcaşurile sfinte părăsite stau ruine
Copleşite de molozuri, de păienjenişul greu
Tu sălaş să-Ţi faci în suflet, să-l zideşti adânc în mine
Pentru neamul meu, Curată, numai pentru neamul meu.

Când făcliile sunt stinse şi când noaptea ne cuprinde
Când ne depărtăm de soare, când uităm de Dumnezeu,
Tu cu harul Tău în mine, candela curat aprinde
Ca să ardă Prea curată, numai pentru neamul meu.

Când copii plâng pe drumuri fără nici-o mângâiere
Şi când viforul de ură vetrele le-a pustiit
Dă-mi Tu inima de mamă ce se zbate în tăcere
Pentru neamul meu pe care Tu din veacuri l-ai iubit.

Când mormintele se-nşiră tot mai dese-n cimitir
Şi când nu-i cine s-aprindă candela la căpătâi,
Doamnă, scrie Tu în mine viu pomelnic şir de şir
Pentru morţii mei să fie ruga ceasului întâi.

Doamnă, Tu împărăteasă, Maica veşnicei iubiri
Rugăciune întrupată, vie către Dumnezeu,
Fă din viaţa mea sărmană fum de tainice jertfiri
Pentru neamul meu, Stăpână, numai pentru neamul meu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s