Aspazia Oțel Petrescu – Despre rolul poeziei în temnițele comuniste

aspazia“Mă împresoară versuri binecuvântate, care în atâtea rânduri ne-au adus mângâiere și neîncetat ne-au amintit cine suntem și pentru ce anume ni se cere stropul de suferință, îzbăvitor nu numai pentru bietele noastre suflete, ci și pentru întregul nostru neam creștin și român. (…)
***
Mă simt ca un spic în această holdă de martiri de necuprins în toată întinderea ei și acest simtământ nu este o trufie. Suferința mea este reală, mușcă flămândă din mine și nu aș fi putut să-i supraviețuiesc, dacă nu aș fi cules din versurile care mereu mi-au însoțit surghiunul această sfântă alinare și această reală și sublimă îmbărbătare. (…)
***
Cu vocea sa blândă și domoală și plină de căldura înțelepciunii sacre, Prea Cuviosul Părinte (Iustin Pârvu) mi-a atras atenția:
– Vezi să nu-i uiți și pe îngerii noștri pământeni ce atât de mult ne-au ajutat în restriște. Adu-ți aminte ce toiag ne-a fost versul lor inspirat, adevărată aripă de înger: Radu Gyr, Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, Vasile Militaru și toți ceilalți care ne-au împletit cu harul ce li s-a dat adevărate funii, cu care ne-au priponit de Dumnezeu.
– Este mult adevăr în ce spuneți, Prea Cuvioase Părinte. Rugăciunile sfinte ale persoanelor consacrate, care au îndurat durerea întemnițărilor nedrepte alături de noi, împreună cu versurile poeților mărturisitori de Dumnezeu, ne-au condus printre valurile mari de încercări grele, spre malul cel izbăvitor. Este adevărat că acum, când Sfânta Îndurare ne-a dăruit un timp de regăsire și de reculegere, cuvine-se să-i pomenim cu recunoștință în rugăciunile noastre cu care le suntem datori. Este iarăși adevărat ce spuneți., Preacuvioase, că misiunea lor nu s-a terminat, ci continuă să reverse în curgerea vremii, binecuvântarea harului ce li s-a dat.” (Aspazia O’el Petrescu – “Adusu-mi-am aminte”)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s