La Crucea purtată!

de Virgil Maxim
O, Crucea Domnului Hristos, crescuta-n noi!
Ca pe-un Copac al Cunoștinței Binelui și-al vieții
Te-am adăpat cu sânge cald și tânăr și cu ploi
de lacrimi revărsate-n “psalmii dimineții”…

Advertisements

Aşteptare

de Maica Teodosia (Zorica Laţcu) Mai vii şi astăzi? Mila iar te poartă De sus, spre staulul din Vifleem? Din lume n-ai cules destul blestem? Iubirea Ta nici astăzi nu e moartă? Spre duhuri vii, cu îngeri de lumină, Spre inimi vii, cu strălucit alai, Ci-n iesle nu e nici un fir de pai, E…

Avem o ţară

de Radu Gyr Avem o țară unde au stăpânit odată Vitejii daci, bărbați nemuritori Și unde stau de veacuri laolaltă Izvoare, văi și munți cu fruntea-n zări. Avem Ardealul sfânt, pământul răstignirii, Cu tunuri sfârtecat de cel viclean; Avem Ierarhii sfinți, pe Iancu și martirii, Pe Horea tras pe roată pentru neam. Avem troițe sfinte,…